Řešení personalistiky ve firmě na klíč

Pronájem personalisty

Předejděte finančním postihům ze strany orgánů státní správy a soudním sporům se zaměstnanci.

 • Hledáte nového zaměstnance a potřebujete udělat přijímací pohovor ?
 • Chcete změnit firemní kulturu ve firmě ?
 • Potřebujete poradit v pracovních záležitostech ?
 • Chovají se vaši zaměstnanci nezákonně ?
 • Jste ochotni věnovat několik hodin času zlepšení personálních procesů ve firmě ?
 • Potřebujete připravit na přijímací pohovor s uchazečem v anglickém jazyce ?
 • Máte problémy se zaměstnanci? Potřebujete poradit ?
 • Znáte svá práva a povinnosti jako zaměstnavatel ?

Pomůžeme vám se orientovat se v novelizovaných předpisech upravujících pracovněprávní vztahy, ujasnit si zákonná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele s doporučením, jak zájmy zaměstnavatele nejúčinněji ochránit, seznámit se s nejčastějšími problémy a chybami, které se v pracovní praxi vyskytují , získat základní znalost pracovního práva.

Vy jste profesionálové ve svém oboru podnikání, my zase odborníky v personalistice.
Budujte své podnikatelské aktivity a starost o zaměstnance přenechte nám !

Proč my ?

 • Spojení znalosti pracovního trhu s legislativou
 • Návrh a realizace adekvátních řešení
 • Profesionální přístup založený na principu kvality - zhodnocení vložených prostředků
 • Poradenství vedoucí k úspoře vašeho času i nákladů
 • Nové formy řešení vašich potřeb v oblasti řízení lidských zdrojů

Oblasti poradenství :

 • Optimalizace pracovně- právních dokumentů
 • Optimalizace personálních procesů
 • Systém vzdělávání zaměstnanců
 • Sytém odměňování zaměstnanců
 • Systém benefitů pro zaměstnance
 • Nastavení interních pravidel, fiemní kultury
 • Systém interní komunikace
 • Jednání s odborovou organizací


Člen Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

HKČR

Copyright © 2010 E-personalista.cz

BeCorp.cz » Tvorba webových stránek a SEO